Γίνε μέλος

Προϋποθέσεις


Σύμφωνα με το καταστατικό μας, βασική προοϋπόθεση για να γίνετε μέλος του Σωματείου είναι η κατοχή βασικού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών με αντικείμενο τη Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, από ελληνικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης ή αντίστοιχο ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος. Τα υποψήφια μέλη oφείλουν να επιδείξουν αντίγραφο του τίτλου αυτού κατά την εγγραφή τους. Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν κάτοικοι τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.

Πώς να γίνετε μέλη

Αφού ενημερωθείτε για τους σκοπούς του Σωματείου και διαβάσετε αναλυτικά για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών μας (βλ. καταστατικό σ. 1-4 και 8-10), παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την σχετική αίτηση στο esdiapok@gmail.com η οποία θα προωθηθεί για έγκριση από το ΔΣ.Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στα 25€. Μπορείτε καταθέσετε το ποσό αυτό εφόσον έχει εγκριθεί η αίτησή σας ή να να ανανεώσετε την ετήσια συνδρομή σας στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα Πειραιώς

ΙΒΑΝ: GR87 0172 1410 0051 4107 6489 255
SWIFT-BIC: PIRBGRAAΔικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών


Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται:

α. Να συμμετέχουν δωρεάν σε όλα τα σεμινάρια και συνέδρια της ΕΣΔΙΑΠΟΚ

β. Να μετέχουν ισότιμα στις γενικές συνελεύσεις του Σωματείου και να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο

γ. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη και να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου

δ. Να συμμετέχουν σε ειδικές επιτροπές για την οργάνωση δραστηριοτήτων του Σωματείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 


Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν:

α. Να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου

β. Να καταβάλλουν χρηματική εγγραφή, ύψους 25 ευρώ σε ετήσια βάση

Δεν υπάρχουν σχόλια: