Στηρίξτε μας

Η Εταιρεία Συμβούλων Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι μη κερδοσκοπική.

Σύμφωνα με το καταστατικό μας (αρ. 6, σ. 5-6), το σύνολο των εσόδων του Σωματείου από κάθε πηγή διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του και δεν διανέμεται σε καμία περίπτωση στα μέλη ως κέρδος υπό οποιαδήποτε μορφή.

Μπορείτε να ενισχύσετε τους σκοπούς και τις δράσεις μας είτε μέσω της εγγραφής σας ως μέλος του Σωματείου (βλ. προϋπόθεσεις) και καταβολής της ετήσιας συνδρομής, είτε μέσω χρηματικής ενίσχυσης στον ακόλουθο λογαριασμό:

Τράπεζα Πειραιώς

ΙΒΑΝ: GR87 0172 1410 0051 4107 6489 255

SWIFT-BIC: PIRBGRAA 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου