Παρεμβάσεις

Ανάμεσα στους στόχους της ΕΣΔΙΑΠΟΚ είναι και η παρεμβατική δράση για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλα και για την προώθηση του επιστημονικού τομέα και επαγγέλματος του συμβούλου πολιτιστικής διαχείρισης και της ευρύτερης αναγνώρισής του στην Ελλάδα. Σε αυτή την ενότητα δημοσιεύονται οι σχετικές επιστολές και παρεμβάσεις της Εταιρείας.


Επιστολή της ΕΣΔΙΑΠΟΚ για την κατάργηση του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (ΔΠΠΝΤ)Επιστολή της ΕΣΔΙΑΠΟΚ στο ΥΠΠΟΑ για την παραχώρηση δελτίου ελεύθερης εισόδου στους διαχειριστές πολιτισμού

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της έκδοσης δελτίου ελεύθερης εισόδου σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία του δημοσίου στους αποφοίτους των σχολών και των προγραμμάτων που σχετίζονται με την πολιτιστική διαχείριση, η ΕΣΔΙΑΠΟΚ συνέταξε και απέστειλε υπόμνημα στο ΥΠΠΟΑ με το εν λόγω αίτημα.
Παράλληλα, η επιστολή γνωστοποιήθηκε στους προέδρους-διευθυντές των τμημάτων-προγραμμάτων με συναφές υπόμνημα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρούσα νομοθεσία, δικαιούχοι του δελτίου ελευθέρης εισόδου είναι μεταξύ άλλων οι εκπαιδευτικοί και οι πτυχιούχοι αρχαιολογικών και ιστορικών τμημάτων, συντήρησης έργων τέχνης και μουσειακών σπουδών, αλλά όχι οι πτυχιούχοι πολιτιστικής διαχείρισης.


Επιστολή της ΕΣΔΙΑΠΟΚ στο ΥΠΠΟΑ για την αναγνώριση εξειδίκευσης στην πολιτιστική διαχείριση

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις της κατάταξης των εργαζομένων ΙΔΑΧ του ΥΠΠΟΑ σε ειδικότητες, σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται και η ειδικότητα των «Αρχαιολόγων Πολιτιστικής Διαχείρισης» βάσει μεταπτυχιακών τίτλων, η ΕΣΔΙΑΠΟΚ απέστειλε σχετική επιστολή στο Υπουργείο μέσω της οποίας επεσήμανε την ύπαρξη πτυχιούχων στο πεδίο της πολιτιστικής διαχείρισης και πρότεινε την πρόβλεψη ειδίκευσης και για τους πολιτιστικούς διαχειριστές, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα αρχαιολόγοι.


Σημειώνεται ότι με τον παρόντα νόμο, οι απόφοιτοι με αντικείμενο την πολιτιστική διαχείριση αποκλείονται από τη στελέχωση του ΥΠΠΟΑ ενώ το άνοιγμα θέσεων στο Υπουργείο με τη συγκεκριμένη είδικευση θα ήταν μία εξαιρετικά θετική εξέλιξη για την αναγνώριση και την εδραίωση του επαγγέλματος στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.


Επιστολή της ΕΣΔΙΑΠΟΚ για την προστασία και ανάδειξη της Δημοτικής Αγοράς της Χαλκίδας

Η παρουσία της ΕΣΔΙΑΠΟΚ στην τρέχουσα πραγματικότητα της διαχείρισης νεότερων μνημείων στην Ελλάδα εγκαινιάστηκε με τη συνυπογραφή της επιστολής για την προστασία και ανάδειξη της αγοράς της Χαλκίδας. Τα νεότερα μνημεία στην Ελλάδα συχνά εκπίπτουν λόγω αδυναμίας οράματος, αλλά πιο συχνά λόγω προοπτικής "ανάπτυξης" τύπου mall. Ελπίζουμε πέρα από τη σωτηρία, η αγορά να ανακτήσει άμεσα την αρχική της χρήση με σύγχρονους όρους και πολιτιστικό χαρακτήρα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου