Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019

Οι τοπικές κοινωνίες και κοινότητες στο επίκεντρο του 5ου Συνεδρίου της ΕΣΔΙΑΠΟΚ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Περισσότεροι από 25 πανεπιστημιακοί ερευνητές, εκπρόσωποι δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και επαγγελματίες στον χώρο της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και συναφών πεδίων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θα φιλοξενηθούν φέτος στο ετήσιο συνέδριο της Εταιρείας Συμβούλων Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΣΔΙΑΠΟΚ). Σκοπός είναι να συνεισφέρουν σε έναν εποικοδομητικό και κριτικό διάλογο σχετικά με τον ρόλο των τοπικών κοινωνιών, κοινοτήτων και πολιτών στην προστασία, την ανάδειξη και τη συν-δημιουργία της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Το 5ο συνέδριο της Εταιρείας με κεντρική θεματική «Πολιτιστική κληρονομιά και τοπικές κοινωνίες: Ζητήματα συμμετοχής, συνεργασίας και συν-διαχείρισης» θα λάβει χώρα την Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019, στην αίθουσα εκδηλώσεων του New Hotel (Φιλελλήνων 16, Αθήνα - βλ. χάρτη). 

Οι ομιλητές θα παρουσιάσουν μια σειρά από επίκαιρα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα σχετικά με τις «από τα κάτω» αναγνώσεις και χρήσεις της πολιτιστικής κληρονομιάς, την αρχαιολογία για το κοινό (public archaeology), τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στις συμμετοχικές διαδικασίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη κ.ά. Παράλληλα, το συνέδριο θα φιλοξενήσει μια σειρά αναρτημένων παρουσιάσεων (posters), κεντρικές ομιλίες και συζητήσεις. 

Κόστος Συμμετοχής 

Το συνέδριο είναι ανοικτό σε ερευνητές, ειδικούς, φοιτητές, αλλά και στο ευρύ κοινό. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η ΕΣΔΙΑΠΟΚ κατέβαλε προσπάθεια ώστε να διατηρηθεί το κόστος της παρακολούθησης χαμηλά. Η γενική είσοδος ορίστηκε στα €20, €10 για τους φοιτητές, και δωρεάν για όλα τα μέλη της Εταιρείας. Το κόστος αφορά και τις δύο ημέρες του συνεδρίου. 
Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019

Παρέμβαση ΕΣΔΙΑΠΟΚ: Ζητάμε να ΜΗΝ καταργηθούν οι άδειες ελεύθερης πρόσβασης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς χώρους

Με το ΦΕΚ 2666, τεύχος Β΄, της 1ης Ιουλίου 2019, το οποίο θα έχει εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2019, αφαιρείται από μια σειρά μέχρι σήμερα δικαιούχων (πτυχιούχους αρχαιολογικών τμημάτων, σχολών αρχιτεκτονικής, ανώτατων σχολών καλών τεχνών, μουσειακών σπουδών κ.ά.) το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς χώρους. Η Εταιρεία Συμβούλων Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΣΔΙΑΠΟΚ) τάσσεται ενάντια με την υπογραφή του εν λόγω ψηφίσματος και ζητά να καταργηθεί η ρύθμιση. 
Επιπλέον, επανερχόμενοι σε παλαιότερο αίτημα της ΕΣΔΙΑΠΟΚ προς το ΥΠΠΟΑ από το 2015 , θεωρούμε ότι το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου θα πρέπει επεκταθεί και να συμπεριλάβει και τους φοιτητές/πτυχιούχους πανεπιστημιακών σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με αντικείμενο την πολιτιστική διαχείριση. 
Διαβάστε όλη την επιστολή παρέμβασης εδώ.

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019

5ο Συνέδριο ΕΣΔΙΑΠΟΚ – 2η Πρόσκληση υποβολής περιλήψεων

Πολιτιστική κληρονομιά και τοπικές κοινωνίες:
Ζητήματα συμμετοχής, συνεργασίας και συν-διαχείρισης

Παρασκευή 22 - Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019
New Hotel, Φιλελλήνων 16, Αθήνα

Σαν ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής περιλήψεων παρατείνεται μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου 2019.

Το πλήρες κείμενο της 2ης πρόσκλησης υποβολής περιλήψεων, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού και των θεματικών του συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ.


Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν καλούνται να υποβάλλουν τις περιλήψεις των εργασιών τους ηλεκτρονικά, σε αρχείο word, στη διεύθυνση esdiapok.conference@gmail.com
Διευκρινίζεται ότι τα κείμενα των περιλήψεων χρειάζεται να έχουν έκταση 300-350 λέξεων, να συνοδεύονται από τον σχετικό τίτλο της εργασίας και τα ονόματα όλων των συμβαλλόμενων προσώπων και συνεργαζόμενων φορέων (affiliations).
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

5ο Συνέδριο ΕΣΔΙΑΠΟΚ - Πρόσκληση Υποβολής περιλήψεων


Πολιτιστική κληρονομιά και τοπικές κοινωνίες: 


Ζητήματα συμμετοχής, συνεργασίας και συν-διαχείρισης


22-23 Νοεμβρίου 2019, Αθήνα

Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, η συζήτηση της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στις διαδικασίες διαχείρισης των υλικών και άυλων στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς απασχολεί όλο και περισσότερο την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και τους επαγγελματίες στον χώρο του πολιτισμού και τα συνεργαζόμενα πεδία στο πλαίσιο της διεπιστημονικότητας. Διεθνή κανονιστικά κείμενα, όπως ο Χάρτης της Μπούρα (ICOMOS, 1999), η Σύμβαση του Τοπίου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000), η Σύμβαση του Φάρο (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2005) αλλά και πιο πρόσφατα, οι οδηγίες της UNESCO (2016) για την εφαρμογή της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς, καλούν για την αντικατάσταση των «από τα πάνω» μοντέλων με «από τα κάτω» πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν το άνοιγμα των σχετικών διαδικασιών (π.χ. ερμηνεία, προστασία, ανάδειξη) σε φορείς, ομάδες και συλλογικότητες πολιτών. Έτσι, οι συμμετοχικές και συνεργατικές προσεγγίσεις αναδύονται ως κεντρικός πυλώνας καλής πρακτικής, θεμελιώδης αρχή της κοινωνικοποίησης των πολιτιστικών αγαθών και μονόδρομος για την ανεύρεση βιώσιμων λύσεων μέσω των οποίων η πολιτιστική κληρονομιά θα αποτελέσει ζωτικό κομμάτι της κοινωνίας. Ωστόσο, η έως τώρα εμπειρία δείχνει ότι η υλοποίηση αυτής της ιδέας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη ενώ ιδιαίτερα στην Ελλάδα, απουσιάζει η συστηματική μελέτη, ο διάλογος και η αξιολόγηση των σχετικών εγχειρημάτων ενώ παρεπιδημούν βερμπαλιστικές διατυπώσεις περί «συμμετοχής», «συν-δημιουργίας» και «τοπικών κοινωνιών».


Σκοπός του Συνεδρίου είναι να ενθαρρύνει την έναρξη αυτού του διαλόγου, προσφέροντας την ευκαιρία να παρουσιαστούν σχετικές θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες και να συζητηθούν οι κατακτήσεις, οι δυσκολίες και οι προκλήσεις για την εφαρμογή συλλογικών δράσεων στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης με βάση το θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο της Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις περιλήψεις των εργασιών τους, έκτασης 300-350 λέξεων, στη διεύθυνση esdiapok.conference@gmail.com μέχρι τις 27 Αυγούστου 2019

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης και τις θεματικές του συνεδρίου εδώ.

Σημαντικές ημερομηνίες:
- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: Τρίτη 27 Αυγούστου 2019
- Ενημέρωση αποδοχής: Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019
- Διεξαγωγή συνεδρίου: Παρασκευή 22 -  Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση αναφορικά με το συνέδριο και την περίληψή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου στο esdiapok.conference@gmail.com